Projektna skupina

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

 

Slovenski raziskovalni inštitut

 

Inštitut za narodnostna vprašanja